WROCŁAW, ul. Sądowa 4
tel. 609 593 400 — nowoczesne myślenie — — efektywne działanie —
slide_1Slide thumbnail
slide_2

Rozwód

Rozwód został wprowadzony w imię interesu społecznego dla eliminacji  zła społecznego, jakim byłoby utrzymywanie formalnego węzła małżeńskiego, gdy zanikła wspólnota małżeństwa, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans na dalsze jego funkcjonowanie. ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1952r., sygn. akt C 798/51)

Podjęcie decyzji o rozwodzie lub separacji jest najtrudniejszą decyzją w życiu, niestety czasami nieuniknioną. Adwokat rodzinny pomoże Państwu profesjonalnie i sprawnie przejść przez ten trudny etap. Przesłanką do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia.

Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód:

  1. . bez orzekania o winie – na zgodne żądanie małżonków,
  2. z winy obojga małżonków,
  3. z winy jednego z małżonków
  4. ustalając, że żaden z małżonków nie ponosi winy

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka m.in. o :

Adwokat rodzinny pomoże Państwu przygotować profesjonalny pozew o rozwód, udzieli odpowiedzi na pytania, jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę rozstrzygając w przedmiocie powierzenia opieki nad dziećmi, alimentów oraz innych istotnych kwestii, ale przede wszystkim przeprowadzi przez postępowanie sądowe. Dobrze przygotowany i uzasadniony pozew umożliwia szybsze i sprawniejsze postępowanie, które może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie.

SEPARACJA

 Separacja jest rozwiązaniem czasowym, regulującym kwestię faktycznego rozłączenia małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie powoduje ustania małżeństwa, jest stanem przejściowym zmierzającym albo do pojednania małżonków albo do ich trwałego rozłączenia. Jeżeli zatem istnieje szansa na uratowanie małżeństwa lepszym rozwiązaniem jest separacja, a nie rozwód.  W odróżnieniu od rozwodu separację można znieść, np. w przypadku gdy małżonkowie się pogodzą.  Zasadniczo separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński, a kobieta nie może zmienić nazwiska na panieńskie.  Najważniejszym skutkiem orzeczenia separacji jest powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Warto przez podjęciem decyzji skonsultować swoją sytuację prawną z adwokatem rodzinnym.