WROCŁAW, ul. Sądowa 4
tel. 609 593 400 — nowoczesne myślenie — — efektywne działanie —
slide_1Slide thumbnail
slide_2

Ojcostwo

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi od męża matki. Domniemanie to nie zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

W przypadku dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej, niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

Dochodzić ustalenia ojcostwa możesz w następujących przypadkach:

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą domagać się:

W procesie o ustalenia ojcostwa można dochodzić jednocześnie roszczeń alimentacyjnych i kosztów związanych np. z wyprawką dla dziecka. 

Kancelaria prawa rodzinnego prowadzi sprawy o: